МЕНЮ

Ди Ви Инвест

Ди Ви Инвест е лицензиран инвестиционен посредник съгласно решения на Комисията за финансов надзор от 2002 г. и 2006 г., специализиран в областта на брокерските услуги, инвестиционното банкиране и корпоративните финанси. Дружеството е член на Българска фондова борса – София и на Централния депозитар. Ди Ви Инвест ЕАД извършва услуги на експертно ниво, съобразно специфичните нужди на клиентите и предлага индивидуални решения в следните основни направления:

  • Корпоративни финанси
  • Управление на финансови активи
  • Търговия с ценни книжа

Вижте повече за Ди Ви Инвест ЕАД  тук !