МЕНЮ

Член на БАЛИП

ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД е член на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), учредена през 1997 г. от три инвестиционни посредника като първото сдружение в България на професионалните участници в търговията с ценни книжа и мениджъри на инвестиционни портфейли. ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД се присъединява към Асоциацията като член през 2006 г.

ИП "Ди Ви Инвест" ЕАД участва активно за разработването от Асоциацията на предложения за допълнения и изменения в законодателството относно дейността на инвестиционните посредници с цел неговото съвременно развитие и хармонизирането му с това на Европейския съюз.