МЕНЮ

Корпоративни емисии облигации

Доклад към 31.12.2021 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.PDF

Емисии облигации, на които Ди Ви Инвест ЕАД е бил мениджър, ко-мениджър или представител на облигационерите:

Монбат АД 

 • ISIN BG2100023170
 • Размер на емисията: 28 015 хиляди евро
 • Срок: 7 години (84 месеца), считано от датата на емисията
 • Дата на издаване: 20.01.2018 г.
 • Купон: плаващ от 6-месечен EURIBOR + 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база

 

 

Доклад към 30.06.2022 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

Доклад към 31.12.2021 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

Доклад към 30.06.2021 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

Доклад към 31.12.2020 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

Доклад към 30.06.2020 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

Доклад към 31.12.2019 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД .pdfДоклад към 30.06.2019 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД BG.pdf

Доклад към 31.12.2018 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

Доклад към 30.06.2018 до облигационерите от емисия корпоративни облигации с емитент Монбат АД.pdf

 

Феърплей Пропъртис АДСИЦ – втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100002133
 • Размер на емисията: 2.4 млн. евро
 • Срок: 97 месеца
 • Дата на издаване: 31.01.2013 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент размер на 6-месечния Euribor+ 4% годишно, но не по-малко от 6.75%, шестмесечен

Виена Реал Естейт ЕАД

 • ISIN BG2100010128
 • Размер на емисията: 12 млн. евро
 • Срок: 96 месеца
 • Дата на издаване: 15.06.2012 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7% годишно, шестмесечен

Пи Ви Инвестмънтс ЕАД

 • ISIN BG2100006126
 • Размер на емисията: 5.904 млн. евро
 • Срок: 120 месеца
 • Дата на издаване: 04.05.2012 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7% годишно за първото и второто лихвено плащане и  6.9% годишно за останалите, тримесечен

Пи Ви Инвестмънтс ЕАД

 • ISIN BG2100007124
 • Размер на емисията: 16.470 млн. евро
 • Срок: 120 месеца
 • Дата на издаване: 04.05.2012 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7% годишно за първото и второто лихвено плащане и  6.9% годишно за останалите, тримесечен

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ

 • ISIN BG2100002125
 • Размер на емисията: 6.8 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 21.02.2012 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 10.5% годишно, платим еднократно на падежа на емисията

Ти Би Ай Кредит - девета емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100019112
 • Размер на емисията: 3 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 24.11.2011 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 8.75% годишно, шестмесечен

Агро Финанс АДСИЦ – втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100014112
 • Размер на емисията: 5 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 04.08.2011 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер 8% годишно, шестмесечен

Ти Би Ай Кредит ЕАД - осма емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100013106
 • Размер на емисията: 6 млн. лева
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 17.12.2010 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 9% годишно, шестмесечен

Ален Мак АД - втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100007090
 • Размер на емисията: 0,592 млн. лева
 • Срок: 27 месеца
 • Дата на издаване: 26.03.2009 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 11% годишно, тримесечен

Ти Би Ай Кредит ЕАД - седма емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100025084
 • Размер на емисията: 6 млн. лева
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 29.10.2008 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, шестмесечен

България Платинум Груп – втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100021083
 • Размер на емисията: 3 млн. евро
 • Срок: 45 месеца
 • Дата на издаване: 22.08.2008 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 8,70% годишно, тримесечен

ХипоКредит АД – седма емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100018089
 • Размер на емисията: 10 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 30.07.2008 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент размер на 6-месечния Euribor + 3.125% годишно,шестмесечен

Ти Би Ай Кредит ЕАД – шеста емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100014088
 • Размер на емисията: 11 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 27.06.2008г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 6,50% годишно, шестмесечен

Агро Финанс АДСИЦ – първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100007082
 • Размер на емисията: 2,5 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 25.03.2008г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер 7,5% годишно, шестмесечен

ХипоКредит АД – шеста емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100038079
 • Размер на емисията: 6 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 18.12.2007 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент размер на 6-месечния Euribor + 3.25% годишно, но не по-малко от 7,5% годишно,шестмесечен

Хелт енд Уелнес АДСИЦ – втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100010078
 • Размер на емисията: 15 млн. евро
 • Срок: 30 месеца
 • Дата на издаване: 15.05.2007 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер 7,75% годишно, шестмесечен

България Платинум Груп – първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100007074
 • Размер на емисията: 7 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 12.04.2007 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7,3% годишно, тримесечен

Хелт енд Уелнес АДСИЦ – първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100001077
 • Размер на емисията: 7 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 01.02.2007 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер 7,75% годишно, шестмесечен

ЗД Витоша АД - първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100039069
 • Размер на емисията: 3 млн. лева
 • Срок: 120 месеца
 • Дата на издаване: 17.11.2006г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 3-месечния Софибор + 1%годишно, платим еднократно на падежа.


Ти Би Ай Кредит - пета емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100038061
 • Размер на емисията: 7,077млн евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 15.11.2006г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7,125% годишно, шестмесечен

Блек Сий Инвестмънт - ГАС ЕАД –първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100037063
 • Размер на емисията: 1.4 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 09.11.2006г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor + 4.75%, но не по-малко от 8% годишно, шестмесечен.

Алма Тур БГ АД – втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100031066
 • Размер на емисията: 5 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 16.08.2006 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+4% годишно, шестмесечен

Феърплей Пропъртис АДСИЦ - първа емисия обезпечени облигации

 • ISIN BG2100030068
 • Размер на емисията: 4 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 15.08.2006 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+4%, но не по-малко от 6.75%годишно,шестмесечен

Ален Мак АД - първа емисия обезпечени облигации

 • ISIN BG2100024061
 • Размер на емисията: 6.5 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 30.06.2006 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 3-месечния Euribor+4.75%, но не по-малко от 7,5% годишно, тримесечен

ХипоКредит АД - пета емисия обезпечени корпоративни облигации

 • ISIN BG2100014062
 • Размер на емисията: 6 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 12.05.2006 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+4% годишно, шестмесечен

ХипоКредит АД - четвърта емисия обезпечени корпоративни облигации

 • ISIN BG2100018055
 • Размер на емисията: 4 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 05.08.2005 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+5% годишно, шестмесечен

Ти Би Ай Кредит – четвърта емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100014054
 • Размер на емисията: 20 млн. лева
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 06.07.2005г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7,5% годишно, шестмесечен

ТЦ – ИМЕ ЕАД – първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100007058
 • Размер на емисията: 12 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 26.04.2005г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, шестмесечен

ХипоКредит АД - трета емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100006050
 • Размер на емисията: 3 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 22.04.2005 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+5,25% годишно, шестмесечен

ХипоКредит АД - втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100003057
 • Размер на емисията: 1 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 17.01.2005 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+5,5% годишно, шестмесечен

Ти Би Ай Кредит – трета емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100026041
 • Размер на емисията: 10 млн. лева
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 09.12.2004г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7,5% годишно, шестмесечен

Стопанска и Инвестиционна Банка АД (СИБАНК) - първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100022040
 • Размер на емисията: 3.5 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 25.10.2004 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7.5% годишно, шестмесечен

Руно-Казанлък АД - първа емисия обезпечени облигации

 • ISIN BG2100017040
 • Размер на емисията: 10 млн. евро
 • Срок: 84 месеца
 • Дата на издаване: 07.08.2004 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+4.4% годишно, шестмесечен

ХипоКредит АД - първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100016042
 • Размер на емисията: 1 млн. евро
 • Срок: 24 месеца
 • Дата на издаване: 12.08.2004 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7.5% годишно, шестмесечен

Ти Би Ай Лизинг АД - първа емисия обезпечени корпоративни облигации

 • ISIN BG2100006043
 • Размер на емисията: 2 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 20.05.2004 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7% годишно, шестмесечен

Ти Би Ай Кредит ЕАД - втора емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100014039
 • Размер на емисията: 8 млн. лева
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 17.11 2003 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7.5% годишно, шестмесечен

Алма Тур БГ АД - първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100012033
 • Размер на емисията: 0,750  млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 14.11.2003 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, шестмесечен

Ти Би Ай Кредит ЕАД - първа емисия корпоративни облигации

 • ISIN BG2100003032
 • Размер на емисията: 3 млн. евро
 • Срок: 24 месеца
 • Дата на издаване: 28 март 2003 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 6.5% годишно, шестмесечен