МЕНЮ

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

Управление на дълг

Ди Ви Инвест ЕАД извършва консултации за преструктуриране и оптимизиране на дълг, както и консултации при проблеми с ликвидността и обслужването на дълга.

Оптимизиране на оборотен капитал

След анализ на входящите и изходящи парични потоци, консултантите от Ди Ви Инвест дават препоръки за оптимизиране на времевата структура на паричните потоци, разпределението по валути и инвестициите на свободните средства. Клиентът получава възможност да намали равнището на оборотния си капитал и да получи по-голяма възвращаемост.