МЕНЮ

Емисии акции, осъществени от Ди Ви Инвест

ЗПАД Булстрад АД - емисия акции

 • Размер на емисията: 5.64 млн. лева
 • Брой акции: 564 000 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 10 лева
 • Вид: увеличение на капитала

ХипоКапитал АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 150 хил. лева
 • Брой акции: 15 000 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 10 лева
 • Вид: лицензиране на АДСИЦ и първично публично предлагане

Агро Финанс АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 150 хил. лева
 • Брой акции: 150 000 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1 лев
 • Вид: лицензиране на АДСИЦ и първично публично предлагане

Медийни Системи АД - емисия акции

 • Размер на емисията: 2 млн. лева
 • Брой акции: 2 000 000 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност(цена за въвеждане за търговия): 3 лева
 • Вид: регистрация за търговия на БФБ София АД на капитала на дружеството

Хелт Енд Уелнес АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 225 хил. лева
 • Брой акции: 22 500 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 10 лева
 • Вид: лицензиране на АДСИЦ и първично публично предлагане

Медийни Системи АД - емисия акции

 • Размер на емисията: 1.5 млн. лева
 • Брой акции: 1 500 000 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1 лев
 • Вид: увеличение на капитала

Агро Финанс АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 17.036 млн. лева
 • Брой акции: 15 487 954 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1,10 лева
 • Вид: увеличение на капитала

Сити Дивелъпмънт АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 1.698 млн. лева
 • Брой акции: 169 804 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 10 лева
 • Вид: лицензиране на АДСИЦ и първично публично предлагане

Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 150 хил. лева
 • Брой акции: 150 000 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1 лев
 • Вид:лицензиране на АДСИЦ и първично публично предлагане

Сити Пропъртис АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 150 хил. лева
 • Брой акции: 150 000 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1 лев
 • Вид: лицензиране на АДСИЦ и увеличение на капитала

Агро Финанс АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 19.365 млн. лева
 • Брой акции: 16 137 954 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1,20 лева
 • Вид: увеличение на капитала

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 150 хил. лева
 • Брой акции: 150 000 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 10 лева
 • Вид: лицензиране на АДСИЦ и първично публично предлагане

ЗПАД Булстрад АД - емисия акции

 • Размер на емисията: 9.730 млн. лева
 • Брой акции: 173 763 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 56 лева
 • Вид: увеличение на капитала

Сити Пропъртис АДСИЦ - емисия акции

 • Размер на емисията: 650 хил. лева
 • Брой акции: 650 000 броя
 • Номинална стойност: 1 лев
 • Емисионна стойност: 1 лев
 • Вид: увеличение на капитала

ЗПАД Булстрад АД - емисия акции

 • Размер на емисията: 29.193 млн. лева
 • Брой акции: 613 647 броя
 • Номинална стойност: 10 лева
 • Емисионна стойност: 49 лева
 • Вид: увеличение на капитала