МЕНЮ

Ипотечни емисии облигации

Емисии облигации, на които Ди Ви Инвест ЕАД е бил мениджър или ко-мениджър:

Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) – осма емисия ипотечни облигации

 • ISIN BG2100006142
 • Размер на емисията: 5 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 25.09.2014 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+4.20 % годишно, шестмесечен

Доклад към 30.06.2019 г. до облигационерите от емисия ипотечни облигации с емитент БАКБ АД.pdf

Стопанска и Инвестиционна Банка АД (СИБАНК) - втора емисия ипотечни облигации

 • ISIN BG2100020044
 • Размер на емисията: 2 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 06.10.2004 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor + 3.9%, не по-малко от 6.9% годишно, шестмесечен

Инвестбанк АД - първа емисия ипотечни облигации

 • ISIN BG2100008049
 • Размер на емисията: 2 млн. евро
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 04.06.2004 г.
 • Купон: плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Euribor+ 4%, не по-малко от 7% годишно, шестмесечен

Първа Инвестиционна Банка АД - втора емисия ипотечни облигации

 • ISIN BG2100011035
 • Размер на емисията: 5 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 11 ноември 2003 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7.0% годишно, шестмесечен

ПроКредит Банк АД - първа емисия ипотечни облигации, разделена на 2 транша

 • ISIN BG2100004030
 • Размер на емисията: 10 млн. лева
 • Срок: 36 месеца
 • Дата на издаване: 15.04.2003 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7.125% годишно, годишен

Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) – трета емисия ипотечни облигации

 • ISIN BG2100001036
 • Размер на емисията: 10 млн. евро
 • Срок: 60 месеца
 • Дата на издаване: 31.01.2003 г.
 • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7% годишно, шестмесечен