МЕНЮ

Общински емисии облигации

Емисии облигации, на които Ди Ви Инвест ЕАД е бил мениджър или ко-мениджър:

Община гр. Добрич

  • ISIN BG 2100007041
  • Размер на емисията: 2.6 млн. евро
  • Срок: 60 месеца
  • Дата на издаване: 03.06.2004 г.
  • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 6.75% годишно, шестмесечен

Община гр. Попово

  • ISIN BG2100003057
  • Размер на емисията: 0.300 млн. евро
  • Срок: 60 месеца
  • Дата на издаване: 29.03.2005 г.
  • Купон: фиксиран лихвен процент в размер на 7.90% годишно, шестмесечен