МЕНЮ
Новини

Нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД от 15.05.2018 г. са приети нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД. Новите Общи условия влизат в сила, считано от 18.06.2018 г.