МЕНЮ
Новини

Нова Тарифа за таксите и комисионните на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД от 18.07.2018 г. е приета нова Тарифа за таксите и комисионните на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД. Новата тарифа влиза в сила, считано от 01.09.2018 г. Пълният текст на новата тарифа е публикуван на интернет страницата на дружеството www.dvinvest.bg, в секция „Информация за клиента“.