МЕНЮ
Новини

Нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД (в сила от 01.02.2021 г.)

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД от 08.12.2020 г. са приети нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД. Новите Общи условия влизат в сила, считано от 01.02.2021 г.
При несъгласие с новите Общи условия, преди тяхното влизане в сила, се дава възможност на клиентите на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД да прекратят договорите си без предизвестие, без отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от клиентите активи.
Текстът на новите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД, може да намерите на www.dvinvest.bg, в секция „Информация за клиента“.
ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД