МЕНЮ
Новини

Уведомление до облигационерите по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

Уведомление до облигационерите по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

 

ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД в качеството си на представител на облигационерите по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД,

 

Уведомява облигационерите по посочената емисия, че днес 17.01.2023 в 12:12 часа в www.x3news.com е публикувано УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕДА НА 4.20.1 ОТ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА НА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМИ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100023170 ИЗДАДЕНИ ОТ „МОНБАТ“ АД за невъзможност за плащане на  част от главницата на 20.01.2023 г.

 

С пълното съдържание на уведомлението можете да се запознаете и на сайта на ИП “Ди Ви Инвест“ ЕАД   в секция Финансиране/Дългово финансиране/Корпоративни емисии облигации.