МЕНЮ
Новини

Съобщение във връзка с емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

На 11.01.2024 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията по партидата на „МОНБАТ“ АД, ЕИК 111028849, е обявена покана до облигационерите за свикване на общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, което ще се проведе на 22.01.2024 г. от 10:30 часа, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1,  а при липса на кворум - на 09.02.2024 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

                 Покана за свикване на Общо събрание на облигционерите.pdf

 

                 Образец на пълномощно.pdf

 

                Template of Power of Attorney.pdf

 

                 Образец на пълномощно.doc

 

                 Template of Power of Attorney.doc