МЕНЮ
Новини

Съобщение за взето решение на Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД.

На проведеното Общо събрание на облигационерите (ОСО) по емисия корпоративни облигации, издадени от „МОНБАТ“ АД с ISIN код  ISIN BG2100023170 на 22.01.2024 г. от 10:30 часа, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, бе прието постъпилото предложение от емитента за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170, и се даде съгласие за отлагане на плащането на втората погасителна вноска по главницата в размер на 8 404 500 евро, представляваща 30% от общата набрана стойност на емисията, с шестдесет календарни дни, считано от 20.01.2024 г.

 

Информация за емисия корпоративни облигации, издадени от „МОНБАТ“ АД с ISIN код  ISIN BG2100023170 е налична на сайта на ИП “Ди Ви Инвест“ ЕАД  в секция Финансиране/Дългово финансиране/Корпоративни емисии облигации.