МЕНЮ
Новини

Информация по емисия облигации ISIN BG 2100023170, издадени от „Монбат“ АД

Във връзка с уведомление на „Монбат“ АД от 20.03.2024 г. по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД, „Ди Ви Инвест“ ЕАД, в качеството си на представител на облигационерите предприе необходимите действия за свикване на Общо събрание на облигационерите, което да се проведе на 16.04.2024 г., от 10:30 часа, в град София, ул. „Тинтява“ № 13Б, в Конферентна зала, находяща се на ниво партер в офис сградата на посочения адрес, а при липса на кворум на 09.05.2024 г. от 10:30 часа на същото място и при същия обявен дневен ред.

 

С пълното съдържание на съобщението можете да се запознаете и на сайта на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД в секция Финансиране/Дългово финансиране/Корпоративни емисии облигации.