МЕНЮ
Новини

Покана за свикване на общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

На 29.03.2024 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията по партидата на „МОНБАТ“ АД, ЕИК 111028849, е обявена покана за свикване на общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, което ще се проведе на 16.04.2024 г. от 10:30 часа, в гр. София, ул. „Тинтява“ 13Б, в Конферентна зала, находяща се на ниво партер в офис сградата на посочения адрес,  а при липса на кворум - на 09.05.2024 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Цялата информация относно емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадени от „МОНБАТ“ АД,  можете да намерите на сайта на ИП “Ди Ви Инвест“ ЕАД   в секция Финансиране/Дългово финансиране/Корпоративни емисии облигации, както и на финансовата електронна страница www.x3news.

                Покана за свикване на ОСО_16.04.2024.pdf

               Образци на пълномощни_16.04.2024.pdf

               Tempalates_power_of_attorney_16.04.2024.pdf