МЕНЮ
Новини

Информация по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД, свикано за 16.04.2024 г. от „Ди Ви Инвест“ ЕАД, в качеството му на представител на облигационерите, с покана, обявена по партидата на „МОНБАТ“ АД, ЕИК 111028849 в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на 29.03.2024 г., и оповестена на обществеността чрез www.x3news.com на 28.03.2024 г., не се проведе поради липса на кворум.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на втората обявена в поканата до облигационерите дата – 09.05.2024 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Тинтява“ 13Б, в Конферентна зала, находяща се на ниво партер в офис сградата на посочения адрес.

 

Цялата информация относно емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадени от „МОНБАТ“ АД,  можете да намерите на сайта на ИП “Ди Ви Инвест“ ЕАД   в секция Финансиране/Дългово финансиране/Корпоративни емисии облигации, както и на финансовата електронна страница www.x3news.

               Протокол на мандатна комисия ОСО по емисия облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД от 16.04.2024 г.pdf