МЕНЮ
Новини

Новина във връзка с емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

На 09.05.2024 г.  от 10.30 часа в гр. София, ул. „Тинтява“ 13Б, се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, издадени от „МОНБАТ“ АД с ISIN код  ISIN BG2100023170.

Цялата информация относно емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадени от „МОНБАТ“ АД,  можете да намерите на сайта на ИП “Ди Ви Инвест“ ЕАД   в секция Финансиране/Дългово финансиране/Корпоративни емисии облигации, както и на финансовата електронна страница www.x3news.com

                              Протокол на мандатна комисия ОСО по емисия облигации с ISIN BG2100023170, издадени от _Монбат_ АД от 09.05.2024 г.pdf

                              Протокол от ОСО по емисия облигации с ISIN BG2100023170, издадени от _Монбат_ АД от 09.05.2024 г.pdf

                              Списък на облигационерите и техните представители или пълномощници, присъствали на ОСО на _Монбат_ АД на 09.05.2024 г.pdf