МЕНЮ

Представяне

Ди Ви Инвест ЕАД е лицензиран инвестиционен посредник съгласно решения на Комисията за финансов надзор от 2002 г. и 2006 г., специализиран в областта на брокерските услуги, инвестиционното банкиране и корпоративните финанси. Дружеството е член на Българска фондова борса – София и на Централния депозитар. Ди Ви Инвест извършва услуги на експертно ниво, съобразно специфичните нужди на клиентите и предлага индивидуални решения в следните основни направления:

  • Корпоративни финанси
  • Управление на финансови активи
  • Търговия с ценни книжа

Едноличен собственик на Ди Ви Инвест ЕАД от 20.06.2017г. е Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ (ATBIH GmbH) със седалище в Австрия, което от своя страна се притежава от „Виена Иншурънс Груп АГ” – Австрия.

Виена Иншурънс Груп AГ (създадена през 1824 г.) е една от най-големите международно активни застрахователни групи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Групата, със седалище във Виена, работи с около 50 застрахователни компании в 24 страни и има приблизително 23 000 служители. Акциите на Виена Иншурънс Груп AГ се търгуват на Виенската фондова борса (ATX) и Пражката фондова борса.

Виена Иншурънс Груп AГ стъпва на застрахователния пазар в България през 2002 г. посредством покупката на ЗК „Български имоти” АД. Непряк мажоритарен собственик е на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ, считано от 2010 г. и на ПОК Доверие АД. Последните присъединени към семейството на ВИГ в България са управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД и инвестиционен посредник Ди Ви Инвест ЕАД, като основната цел на присъединяването е оптимизация и повишаване на качеството на инвестиционното обслужване на дружествата от групата на Виена Иншурънс Груп АД в България.