МЕНЮ

ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА - Сделки извън регулиран пазар

Ди Ви Инвест ЕАД извършва спот и срочни сделки с:

  • Държавни ценни книжа
  • Глобални и еврооблигации по външния дълг
  • Корпоративни, общински и покрити облигации
  • Акции и права
  • Компенсаторни инструменти

OTC сделки

Date ISIN Борсов код Емитент Брой Номинал Ед. цена Друга информация 
02.12.2015 | 16:05 ч.  BG11ASASVT16 6АD Асеновград - БТ АД 27 934   0.18 лв.  
21.05.2014 | 16.30 ч. BG2100017065 9IPA Източна газова компания 44   100 лв.  
21.05.2014 | 16.30 ч.  BG2100017065 9IPA Източна газова компания 2   100 лв.  
10.10.2013 | 15.56 ч. BG1100074076 4PY CITY PROPERTIES 162 500   0.30 лв.  
10.10.2013 | 15.52 ч. BG1100074076 4PY CITY PROPERTIES 162 500   0.30 лв.  
07.12.2012 | 11.20 ч. BG1100088076 5ВР БИЛБОРД АД 212   0.27 лв.  
24.09.2012 | 16:40 ч. BG1100026985 6С4 СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД 101 913   1 лв.  
12.11.2010 | 15:00 ч. BG2100024087 4IDC Индустриален Холдинг България АД   1,300.00 100.395%  
27.08.2010 | 11:50 ч. BG1100039012   КАОЛИН 775     Заменена емисия
27.08.2010 | 11:50 ч. BG1100003109   СОЛАРПРО ХОЛДИНГ 20,150     Срещу емисия
22.07.2009 | 14:10 ч. BG2100036065 9ILA ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД-София   5,000,000 лв. 99.10  

 

Анализи

Анализите са съществена част от дейността на всяка компания, оперираща на финансовите пазари. Те са един от основните източници за вземане на оптимални инвестиционни решения.

Ди Ви Инвест ЕАД предлага анализи и инвестиционни консултации в следните области:

  • Макроикономика
  • Секторни анализи
  • Дългов пазар – ДЦК, глобални и евро-облигации, покрити и корпоративни емисии
  • Фондов пазар – анализ на публичните дружества с най-голяма пазарна капитализация, търгувани на Българска Фондова Борса
  • Чуждестранни ценни книжа – анализ на дългови инструменти и акции на водещи компании